Giấy Nhám Tròn đường kính 125mm

2.400

Giây nhám tròn lưng nỉ

Đường kính 125mm tương đương 5 inch

Độ hạt: 40; 60; 80; 100; 120; 150; 180; 240; 320;

ứng dụng: Mài gỗ, kim loại

0787238838