Nhám tròn Film Đài Loan 125mm

4.000

Giây nhám tròn lưng nỉ mài khô và ướt

Đường kính 125mm tương đương 5 inch

Độ hạt: 80; 100; 120; 150; 180; 240; 320; 400; 600; 800

ứng dụng: Chà sơn matic ô tô, gỗ, kim loại, đá

0787238838