Giấy Nhám Tròn đường kính 100mm

1.900

Giây nhám tròn lưng nỉ

Đường kính 100mm tương đương 4 inch

Độ hạt: 40; 60; 80; 100; 120; 150; 180; 240; 320; 400; 600

ứng dụng: Mài gỗ, kim loại

0787238838